CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  07/05/2024     |  Lượt xem 18   

Giấy xác nhận về việc tiếp nhận đăng ký môi trường

Giấy xác nhận về việc tiếp nhận đăng ký môi trường

Giấy xác nhận về việc tiếp nhận đăng ký môi trường của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Mạnh Hùng

Chi tiết xem tại đây

Giấy xác nhận về việc tiếp nhận đăng ký môi trường của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Anh Đạt

Chi tiết xem tại đây

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 50264