CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  22/10/2021     |  Lượt xem 321   

Giới thiệu về các khoa, phòng

I. KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

Khoa có chức năng và nhiệm vụ phân công giảng viên biên soạn và giảng dạy các học phần bộ môn theo nội dung, chương trình của khoa cho phự hợp với chuyên môn, để đảm bảo lao động và phát huy khả năng chuyên môn của từng giảng viên.

Khoa phụ trách các phần học cụ thể như sau:

- Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở.

- Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tình hình, nhiệm vụ của địa phương.

2. Nhân sự của Khoa

Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, hiện tại có 10 giảng viên, gồm:

- Đ/c: ThS. Ninh Thị Hồng Hạnh, Trưởng khoa

- Đ/c: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa

- Đ/c:ThS.Phạm Đức Quân, Phó trưởng khoa

- Đ/c: ThS. Trương Thị Hương Lan, Phó trưởng khoa

- Đ/c: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng khoa

- Đ/c: ThS. Lê Thị Trang, Giảng viên

- Đ/c: Vũ Thị Thi, Giảng viên

- Đ/c: Vương Thị Thúy, Giảng viên

- Đ/c: Phạm Thị Phương Thảo, Giảng viên

- Đ/c: Vũ Thị Huyền, Giảng viên.

II. KHOA LÍ LUẬN CƠ SỞ

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giảng dạy những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những bộ phận khoa học nền tảng: triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua việc giảng dạy của khoa góp phần trang bị thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng cho học viên trong nhận thức cũng như trong hoạt động thực tiễn. Giúp học viên có cách nhìn khách quan về sự vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội, tư duy và chính bản thân con người, từ đó học viên không những nắm vững các nguyên lý, quy luật, phạm trù mà cần biết vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác ở cơ sở.

- Trong những năm vừa qua khoa đã luôn luôn thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của mình, đội ngũ giảng viên của khoa không chỉ được bổ sung về mặt số lượng mà chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao. Để đáp ứng được nhiệm vụ giảng dạy khi thực tiễn luôn vận động và phát triển đội ngũ giảng viên của khoa đó rất cố gắng trong việc học tập và nâng cao trình độ mọi mặt như kiến thức lý luận, kiến thức thực tiễn… Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học viên trong học tập cũng được đội ngũ giảng viên trong khoa chú trọng và tích cực áp dụng. Nguyên tắc lý luận gắn với thực tiễn cũng được quán triệt trong giảng dạy. Công tác giảng dạy luôn được giảng viên trong khoa xác định là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, giảng viên khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn thường kỳ như thao giảng cấp khoa, cấp trường và luôn đạt kết quả đáng ghi nhận.

- Song song với nhiệm vụ giảng dạy, giảng viên trong khoa luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Hàng năm khoa luôn xây dựng và đầu tư cho các đề tài khoa học, nội dung nghiên cứu bám sát thực tiễn và có ý nghĩa to lớn phục vụ công tác giảng dạy. Nhiều đề tài khoa học cấp trường đó đạt giải A, được đánh giá rất cao về giá trị thực tiễn và chuyên môn. Giảng viên trong khoa thường xuyên viết nội san và bản tin nghiên cứu nội bộ có một số tác phẩm hay.

2. Nhân sự

Khoa lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 9 giảng viên, trong đó có 2 đồng chí là giảng viên chính, 5 đồng chí có trình độ thạc sỹ

- Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Hồng Lê.

- ThS. Lê Thị Hương Lan -Phó Trưởng khoa

- ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngọc-Phó Trưởng khoa

- Các giảng viên: ThS. Trịnh Hồng Thắm

- ThS. Trần Tiến Dũng

- ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

- GV. Doãn Thị Lý

- GV. Đào Văn Xã

- GV. Lê Cao Độ

- GV. Nguyễn Thị Huyền Trang

III. KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Khoa Nhà nước và Pháp luật có nhiệm vụ giảng dạy môn Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; môn Khoa học hành chính cho các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức; bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính cho công chức ngạch chuyên viên… Ngoài ra, khoa cũng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng khác do Ban giám hiệu nhà Trường phân công.

2. Nhân sự của khoa

Tổng biên chế: 06 giảng viên

- ThS. Trương Thị Hồng Loan -Trưởng khoa

- ThS. Mai Thị Thanh Lan -Phó trưởng khoa
- ThS. Vũ Thanh Loan -Phó trưởng khoa

- ThS. Chu Đức Nghĩa

- ThS. Nguyễn Thị Phương

- GV. Phạm Thị Mai Hương 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 46190