CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM LÂY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  22/10/2021     |  Lượt xem 38   

Xuất bản sách “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng – Những việc cần làm ngay”

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, xuất bản cuốn sách Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Những việc cần làm ngay.

Với gần 100 bài viết, cuốn sách là một món quà quý gửi đến tay bạn đọc như một tài liệu tham khảo giá trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Cuốn sách càng có ý nghĩa thiết thực hơn khi phát hành đúng dịp kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 20 năm thành lập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Cuốn sách do đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; TS Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập và TS Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ biên.

Cuốn sách vừa được xuất bản.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong chín thập kỷ lãnh đạo cách mạng, Đảng đã rút ra được những bài học lớn có giá trị lý luận và thực tiễn: bài học về kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng liên minh công nhân, nông dân và trí thức; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...

Từ khi ra đời đến nay, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện rõ tôn chỉ, mục đích là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên mạng internet. Trong đó, chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Báo xác định là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong tuyên truyền để tạo nên bản sắc riêng có của mình.

Vì vậy, Báo đã mở và duy trì nhiều năm nay các chuyên mụcXây dựng Đảng, chuyên trangXây dựng, chỉnh đốn Đảng - Những việc cần làm ngay, với nhiều thể loại như chính luận, phóng sự, ghi chép, điều tra. Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề nóng được công chúng quan tâm như: xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu gương của cán bộ, đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cuốn sách tuyển chọn gần 100 bài báo đã đăng trên chuyên mục, chuyên trang trên trong các năm 2017-2019; được bố cục theo 3 phần:

Phần thứ nhất: Những quan điểm về xây dựng, chính đốn Đảng.

Phần thứ hai: Những việc cần làm ngay.

Phần thứ ba: Lan tỏa từ thực tiễn cuộc sống.

Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề phong phú cả về lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Phần thứ nhất là những bài viết về những tư tưởng lớn, chứng minh sức sống, ý nghĩa, giá trị lý luận của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay; Phần thứ hai là những bài viết phân tích, bình luận, đánh giá nhiều chiều có tính thời sự, định hướng dư luận trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phần thứ ba là những bài viết về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xã hội ghi nhận và tôn vinh.

Trong Lời giới thiệu cuốn sách, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Nội dung tuyên truyền lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Báo đã góp sức tạo nên dòng thông tin chủ lưu, dẫn đắt và định hướng thông tin trên mạng internet, góp phần đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua các tác phẩm báo chí về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyêt tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XII".

Các bài viết trong cuốn sách khẳng định một niềm tin, một tấm lòng của người làm báo với Đảng, góp phần vào công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Nguồn: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/xuat-ban-sach-xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay-547670.html

 
Liên kết
Liên kết web
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 50261